Σύντομα κοντά σας με το νέο Site

cine TRIANON cine ΤΡΙΑΝΟΝ
Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101 (Μετρό Βικτώρια)
Πληροφορίες: 2108215469 | leo@trianon.gr

facebook.com/cinetrianon
facebook.com/Σινε Τριανόν
twitter.com/cinetrianon
cine ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κρέμου 141, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Πληροφορίες: 210-9512624 | leo@trianon.gr
cine ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Play Now

Προβολές cine ΤΡΙΑΝΟΝ
- Παίζοντας με την Φωτιά - ΠΕ-ΤΕ(ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ), Ώρα: 18:30
- Τελική Αποπληρωμή - ΠΕ-ΤΕ (ΠΛΗΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ), Ώρες: 20:30 και 22:30

Ειδική Προσφορά: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑ 2 ΑΤΟΜΑ 1 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ!
  Προβολές cine ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
- Deliver us from Evil - ΠΕ-ΤΕ 20:15 και 22:30
- Αεροπλάνα 2 - ΠΕ-ΣΑ 18:30 και Kυριακή 11:30 και 18:30
- Τελική Αποπληρωμή - ΠΕ-ΤΕ 20:00 και 22:00

Ειδική Προσφορά: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑ 2 ΑΤΟΜΑ 1 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ!
         
Παίζοντας με την Φωτιά Τελική Αποπληρωμή   Deliver us from Evil Αεροπλάνα 2